For helsepersonell

Elæring: DuoResp Spi...

DuoResp Spiromax® inneholder en effektiv og velkjent kombinasjon av virkestoffer i en inhalator som er meget enkel å bruke!

Les mer: Elæring: DuoResp Spiromax

Akutt forverring av ...

Over 300.000 nordmenn har den kroniske lungesykdommen kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) og 30.000 er rammet i alvorlig grad. Sykdommen er kjennetegnet av kronisk ...

Les mer: Akutt forverring av kols

Astma

Studier viser at de aller fleste personer som har astma, kan oppnå god kontroll med sykdommen med moderne medisinsk behandling.

Les mer: Astma