Om astma og kols

Elæringskurs om astm...

Læringsmål: 1. Hva er astma 2. Behandling  av astma? 3. Slik oppdager du dårlig astmakontroll 4. Bruker du inhalatoren riktig?

Les mer: Elæringskurs om astma

Hva du bør vite om a...

Astma rammer stadig flere. Cirka ti prosent av alle barn og fem prosent av voksne har astma. Arvelige faktorer påvirker sannsynligheten for å bli rammet av sykdommen. Hvi...

Les mer: Hva du bør vite om astma

Akutt forverring av ...

Over 300.000 nordmenn har den kroniske lungesykdommen kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) og 30.000 er rammet i alvorlig grad. Sykdommen er kjennetegnet av kronisk ...

Les mer: Akutt forverring av kols

Astma

Studier viser at de aller fleste personer som har astma, kan oppnå god kontroll med sykdommen med moderne medisinsk behandling.

Les mer: Astma