Elæringskurs om astma

Læringsmål: 1. Hva er astma 2. Behandling  av astma? 3. Slik oppdager du dårlig astmakontroll 4. Bruker du inhalatoren riktig?

Tilbake til Om astma og kols